"İyi amel yapmanın şartlarından biri de, yapmış olduğu amelle, Allah Teâlâ’nın yarattığı diğer insanlardan daha üstün olduğu zannına kapılmamaktır.”
Ali Havâs Berlisî (k.s)
#SemerkandTakvimi

#SemerkandTakvimi
"Kerametlerin en büyüğü, kötü bir ahlâkı terkedip yerine güzel ahlâkı elde etmektir.”
Sehl b. Abdullah et-Tüsterî (k.s)

"Hakk’ın nazar ettiği yer bâtın, halkın nazar ettiği yer zâhirdir. Şu halde halkın baktığı yerden çok Hakk’ın baktığı yeri temiz tutmak daha münasip olur.”
İbn Ata (k.s)
#SemerkandTakvimi

#SemerkandTakvimi 04.03.2021
Kudüs Fâtihi Selâhaddin-i Eyyûbî’nin Vefatı (1193).
“Kalbi Allah Teâlâ’nın sevgisi ile diri olanın ölümü hayattır. Kalbi nefsin arzuları ile ölmüş olanın hayatı ölüdür.”
Abdürrezzâk Ali Efendi (k.s)

Hiç kimsenin elinde bir şey yoktur. Allah Teâlâ dilerse olur, insanın güç yetirip yetirmemesi önemli değildir. Bize düşen, çalışıp neticeyi beklemektir. Ölmeden önce ölmek lazımdır.” Osman b. Merzûk el-Kureşî (k.s)
#SemerkandTakvimi

“Kalbimde bir katılık hissettiğim zaman, kalkar hemen salihlerden Muhammed b. Vâsi‘in yanına gider, meclisine katılır, yüzüne bakardım. Böylece kalbimdeki katılık gider, içime ibadet neşesi gelir, tembellik üzerimden kalkar ve bu neşe ile bir hafta ibadet ederdim.”
#SemerkandTakvimi

“İyiliği tamamlamak, iyiliğe başlamaktan iyidir. Çünkü başlamak hevâdır, tamamlamak ise sabırdır. Sabır ise hevâdan zordur.” Ahmed b. Ebü’l-Havârî (k.s) #SemerkandTakvimi
#HayırlıveBereketliCumalar.

#SemerkandTakvimi
“Ölüm anında akıl baştan gider, hiç kimsenin aklı başında olmaz. Ölüm anında kalp ne söylüyorsa dil onu söyler. Kalp Allah (c.c) derse, dil de Allah (c.c) der.” Gavs-ı Sânî (k.s)

Sen istikamet sahibi ol, sakın keramet peşine düşme! Hiç şüphesiz nefsin keramet hevesiyle çırpınıp durur, halbuki yüce Rabb’in senden istikamet istemektedir.” Ebû Ali Cürcânî (k.s)
#SemerkandTakvimi

Hiçbirşey Bulunamadı!

Maalesef, {{search_query}} arama sorgunuz için veritabanımızda hiçbir şey bulamadık. Lütfen diğer anahtar kelimeleri yazarak tekrar deneyin.